Whey Isolaat and Casein Perfection - Bodyenfitshop - Aminozuuranalyse + koolhydraten en suikers door Studenten op Bodybuilding.nl

Productnaam: 
Isolaat Perfection and Micellar Casein
Test datum: 
vrijdag, 19 december, 2014
Resultaat komt overeen met label: 

Onafhankelijkheid

Onderstaande test op Whey Isolaat en Micellar Casein Perfection  is door een groep studenten (voedingsmiddelentechnologie) op Bodybuilding.nl geplaatst en gezien hun werkwijze (product rechtstreeks van bodyenfitshop naar laboratorium gestuurd) is dit een onafhankelijke test.

Samenvatting

Op 13 januari 2015 werden deze nieuwe analyses geplaats op Bodybuilding.nl. In dit topic wordt de discussie verdergezet. De analyses zijn gebeurd door een onafhankelijk lab. De studenten die de analyse hebben georganiseerd maken een eigen berekening van de gemeten waardes. De producten bevatten 22-24% minder eiwit en 120-189% meer koolhydraten tov de aangegeven waarde.

 

Geteste producten

Isolaat Perfection - Chocolate coconut bounty sensation
Batch: F44234
Expire date: 11/2016 (aankoopdatum 18-12-14)

-Ruw eiwit: 69,8%
-Koolhydraten: 11,83%
-Suikers: 7,99%

Micellar Casein Perfection - Vanille
Batch: F44425
Expire date: 11/2016 (aankoopdatum 18-12-14)

-Ruw eiwit: 65,7%
-Koolhydraten: 16,36%
-Suikers: 12,26%

De oorspronkelijke post op Bodybuilding.nl

Beste Sporters,

Dit onderzoek naar aanleiding van berichten dat de inhoud van eiwitproducten vaak niet overeenkomt met hetgeen er op het label staat. Vanuit de VS kwamen al eerder alarmerende berichten maar tegenwoordig is het ook in Nederland actueel.

Vanuit onze studie volgen wij met grote interesse de discussie over twee onafhankelijke labtesten (labtest 1 en  labtest 2) op Whey Perfection van bodyenfitshop. Uit beide labtesten is toegevoegde Glycine en Alanine geconstateerd en Whey Perfection bevatte in beide testen circa 20,5% minder eiwit dan op het label.

Bodyenfitshop heeft na het uitkomen van de tweede labtest een Facebook bericht uitgestuurd dat Whey Perfection 5-7% minder eiwit bevat dan geclaimd (er is echter tweemaal een verschil van 20% gemeten). Volgens Bodyenfitshop zouden deze grote afwijkingen zich alleen voordoen bij Whey Perfection en niet op de andere eiwitproducten. Citaat van bodyenfitshop:

"Het ging alleen om de Whey Perfection en niet over andere producten, deze waarden kloppen wel. We gaan proberen om in de toekomst testuitslagen van producten op de website te zetten om zo transparantie te behouden. "

"Het probleem lag enkel bij de Whey Perfection en niet bij andere producten. Isolaat bevat dus wel de gestelde waarden!"

Dit riep niet alleen bij ons vragen op maar ook bij veel andere mensen: waarom ligt het probleem alleen bij Whey Perfection? Hoe zit het met de andere producten? Hoeveel fructose zit er nu eigenlijk in de eiwitproducten? Om een antwoord op deze vragen te krijgen hebben wij (groep studenten Voedingsmiddelentechnologie) ervoor gekozen om als studieopdracht Isolaat Perfection en Micellar Casein Perfection te laten testen in een laboratorium. Vanwege eerdere discussies die we gelezen hebben is er gebruik gemaakt van een extern laboratorium en niet van een Universitair laboratorium. Om een waterdichte test te krijgen, zijn de producten besteld op de site van bodyenfitshop (Kopie bestelbevestiging) bestelbevestiging en direct afgeleverd op het adres van het onafhankelijke laboratorium NutriControl te Veghel.

Van zowel de Isolaat Perfection als Micellar Casein Perfection zijn twee smaken besteld. Er is besloten om van Micellar Casein de smaak vanille uitgebreid te testen en van Isolaat Perfection de smaak chocolate cocos bounty sensation. De andere smaken dienen als reservemateriaal voor eventuele vervolgtesten.

Op deze twee producten zijn de volgende testen aangevraagd

  1. Eiwitgehalte middels Kjeldahl Nx6,38.
  2. Bepaling van 15 aminozuren waaronder Glycine en Alanine, de overige aminozuren vonden we niet noodzakelijk. Als je deze 15 aminozuren bij elkaar optelt moet je het via de Kjeldahl meting bepaalde eiwitgehalte benaderen. Is dit niet het geval dan is er sprake van andere stoffen dan aminozuren die het stikstofgehalte verhogen en is er vervolgonderzoek nodig.
  3. Bepaling van koolhydraten waaronder fructose.

De testresultaten

Korte samenvatting: De producten bevatten 22-24% minder eiwit en 220-289% meer koolhydraten dan aangeven door bodyenfitshop. Dit laatste komt door het toevoegen van Fructose. Ook is er toegevoegd Glycine/Alanine gemeten net als bij de Whey Perfection.

Toelichting

Isolate Perfection Chocolate coconut bounty sensationisolate perfection tabel results bodyenfitshop

* Toelichting eiwitgehalte: Het gemeten eiwitgehalte is 74,4%. Er is echter geconstateerd dat er minimaal 3,85% Glycine is toegevoegd. Dit geeft een vertekend beeld van het werkelijke eiwitgehalte en dus moeten we dit corrigeren. De correctie is 3,85 x 1,19 = 4,6%. Het werkelijke eiwitpercentage bedraagt 74,4 – 4,6 = 69,8%.

In het originele labrapport zijn alle gemeten waarden te vinden waaronder: eiwit, aminozuren, koolhydraten en suikers (waaronder fructose).
Bodyenfitshop geeft aan gebruik te maken van Carbery Whey Isolaat (TECHNICAL SPECIFICATION) Gemeten waarden zijn vergeleken met deze informatie.

Kopie van het labelVoedingswaarde isolate perfection bodyenfitshop

Micellar Casein Perfection Vanilletable results micellar casein Bodyenfitshop

* Toelichting eiwitgehalte: Het gemeten eiwitgehalte is 71,9%. Er is echter geconstateerd dat er minimaal 5,2% Glycine en 2,5% Alanine is toegevoegd . Dit geeft een vertekend beeld van het werkelijke eiwitgehalte en dus moeten we dit corrigeren. De correctie is (5,2 x 1,19) + 2,5 = 8,7%. Het werkelijke eiwitpercentage bedraagt 71,9 – 8,7 = 63,2%.

In het originele labrapport zijn alle gemeten waarden te vinden waaronder: eiwit, aminozuren, koolhydraten en suikers (waaronder fructose).
Bodyenfitshop geeft aan gebruik te maken van Fonterra Milk Protein Isolate (TECHNICAL SPECIFICATION). Gemeten waarden zijn vergeleken met deze informatie.

Kopie van het label

Wat ons als eerste opvalt aan het label is dat er melding wordt gemaakt van 100% waxy maize starch zonder toevoegingen (rood aangegeven op het label). Wat dit te maken heeft met caseïne is voor ons onduidelijk.

label micellar casein perfection bodyenfitshop

Conclusie

Wij weten inmiddels dat afwijkingen tot 7% normale variaties op eiwitproducten zijn. Dit hebben wij ter controle nagevraagd bij twee producenten van ruwe whey namelijk VOLAC en Carbery. Deze gaven aan dat het vochtgehalte op whey circa 5% is waardoor het eiwitgehalte naar beneden afwijkt als er op droge stof gedeclareerd wordt. Over de gemeten afwijkingen op de producten van bodyenfitshop wilden ze geen uitspraken doen en ook wilde ze niet bevestigen dat grondstoffen van deze bedrijven gebruikt worden voor de producten van bodyenfitshop.

Gesteld kan worden dat de grote afwijkingen zoals gemeten op de producten Isolaat Perfection en Micellar Casein Perfection van bodyenfitshop niet normaal zijn. Het percentage toegevoegd fructose (7%) en wordt niet aangegeven bij de suikers op de labels. Als je ook de eerdere twee onafhankelijke labtesten op de Whey Perfection in beschouwing neemt “waarbij tweemaal is vastgesteld dat dit product circa 20% minder eiwit bevat en er Glycine en Alanine wordt toegevoegd”. Dan kan je dus niet anders stellen dat deze producten qua eiwitpercentage structureel minimaal 20% zijn ondergedoseerd en aangevuld met Glycine/Alanine om het eiwitpercentage hoger te doen lijken dan dat deze in werkelijkheid is. Dit noemt men amino spiking. Het is wettelijk verplicht deze toevoegingen te vermelden op het label. Op het label van Isolaat Perfection, Micellar Casein Pefection en Whey Perfection van bodyenfitshop staan deze echter niet als ingrediënten vermeld. Dit is een overtreding van de warenwet. Eveneens komen de waarden van de koolhydraten en suikers op het label niet overeen met de werkelijkheid. De producten bevatten door het toevoegen van fructose circa 250% meer koolhydraten/suikers dan aangegeven door bodyenfitshop. Het toevoegen van Fructose en Glycine/Alanine zorgt voor een zoetere smaak van het product. Deze stoffen zijn vergeleken met eiwitten goedkoop en worden vaak toegevoegd om de kostprijs van de producten laag te houden.

Het toevoegen van aminozuren (lees Glycine/Alanine) aan eiwitproducten is blijkbaar gebruikelijk bij Aminolabs de producent van de producten van bodyenfitshop. Onderstaand een passage uit het bericht dat door Aminolabs is uitgegeven na het uitkomen van de door leden van dutchbodybuilding.com georganiseerde labtest op Whey Perfection.

Passage uit het bericht van Aminolabs

Aminolabs heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in het op smaak brengen van eiwitproducten. Na veel onderzoek hebben wij unieke aroma’s ontwikkeld voor deze eiwitproducten die zich onderscheiden van andere producten. Hiervoor gebruiken wij aminozuren als draagstof van deze aroma’s. Dit omdat deze vanuit natuurlijk oogpunt sterker aanleunen bij de functie van het eiwitproduct. We willen benadrukken dat wij deze aroma’s, met als drager aminozuren, niet declareren als “proteïne” maar als “flavour” op de specificatie. Dit om de consument niet te misleiden en hun een eerlijk beeld te vormen van het pure proteïne gehalte in het product. Maar dit kan wel een vertekend beeld geven wanneer men het aminozuurprofiel laat analyseren door een laboratorium. Het aminozuur profiel dat wij doorgeven is gebaseerd op de pure eiwitten aanwezig in het product en hierin zijn de “smaakstoffen” niet in mee gerekend. Dit verklaart dan ook het afwijkende profiel op het forum van bodynet.nl.

Note
Wij gaan kijken of we de komende periode meer testen op sportvoeding kunnen organiseren. Ons is aangeraden om uit de verdere discussie te blijven en ons te beperken tot het plaatsen van de testresultaten en de daarbij behorende conclusie.